MİSYONUMUZ

 

Rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin kendilerinden beklenen davranışları ortaya koyabilmeleri için ihtiyaçları olan eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmak, ailelerini de psikolojik ve eğitsel açıdan desteklemek, bilgi ve yeteneklerimizi tüm kapsamdaki odaklara yönlendirerek onların ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Bütün bu çerçeveyi ele alarak diyoruz ki ;
 

* Zihinsel, bedensel ve duyusal algı bozukluğu olan bireyler için geliştirilmiş eğitim programlarını bireyselleştirerek uygulamak,

* Özel gereksinimli bireyin ve ailesinin gereksinimlerini, her biri alanında uzman üyelerden oluşan ekibimizle karşılamak,

* Çocukların ve ailelerin hakları konusunda ailelere rehberlik ve yönlendirme hizmeti vermek,

* Eğitim kalitesinin sürekliliği için eğitim personelinin hizmetiçi eğitimlerini yürütmek,

* Özel eğitim alanında bilimsel dayanaklı uygulamalara yer vermek üzere bilimsel toplantılara katılımı desteklemek,

* Yeniliklere ve gelişmelere açık, bilimsel sonuçlara dayalı eğitim hizmeti vermek,

* Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında teknolojik gelişmeleri takip etmek,

* Öğretim materyalleri geliştirmek, Zihinsel Engelilik alanında toplumun gereksinimi olan eğitim, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun verilmesi.

* Toplumun farkındalığını sağlamak

* Zihinsel engellinin diğer tüm bireylerin sahip olduğu tüm haklara sahip olduğundan hareketle, onun onurlu bir birey olarak yaşamın içinde bağımsız yaşayabilmesini sağlamayı amaç edinmek ve bu amaca çağın gereklerinle uygunluk sağlayacak dinamik bir yapıyla ulaşabilmek.

* Zihinsel engelinin boyutu nedeniyle bağımsız bir yaşam sürdürme becerisi geliştiremeyecek olan birey için yaşamını uygun koşullarda sürdüreceği birimleri harekete geçirmek.

* Zihinsel engellilerin spor ve kültür yaşamına engetrasyonunu sağlamak.

WhatsApp Destek